När en ny hund ska börja hos oss har vi först en inskolning. Det är dels för att hunden i fråga ska vänjas successivt vid att vara tillsammans med alla nya kompisar och dels för att försäkra oss om att hunden fungerar bra tillsammans med andra vovvar. I och med att vi inte använder oss av boxar eller burar här, så ställer det större krav på hundarna som är här. Vi kan naturligtvis inte ta emot en hund som uppvisar ett aggressivt beteende. De måste fungera väl i en flock, med både hanar och tikar och med både ranglåga och ranghöga individer.

Enklast är det alltid om hunden börjar redan som liten valp. Valpar är prestigelösa och smälter därför enkelt in i gruppen, utan något rang-tänkande. De växer sedan naturligt upp i flocken.

När vi träffas första gången är du som ägare med din hund hela tiden. Vi träffas då i ca 30 minuter och hunden introduceras bara för ett par av hundarna från gruppen, där den ska sedan ska ingå. Vi väljer då ut någon hund ur gruppen som vi tror ska bli en bra kompis till just din hund och dessutom den tik som är högst i rang på dagiset. Detta för att se hur din hund reagerar på hundar som kommer fram och hälsar med olika inställning. Vid detta tillfälle är vi bara utomhus, på dagisets tomt. Detta för att din hund inte ska känna sig trängd, utan ha gott om utrymme att röra sig på. Även om denna första träff bara är på 30 minuter brukar hunden vara väldigt trött efteråt. Det är mycket att ta in och bearbeta.

Om allt gick bra vid första tillfället så träffas vi en andra gång. Även denna gång är du som ägare med hela tiden. Vid detta tillfälle brukar vi träffas ca en timme. Denna gång är tanken att din hund ska träffa de flesta ur gruppen den sedan ska tillhöra. Till att börja med träffar den samma hundar som den träffade första gången och nu känner igen. Sedan tar vi ut resterande hundar en efter en, med gott om tid att hälsa på var och en, innan nästa kommer ut. Innan vi skiljs åt öppnar vi även dörrarna in till avdelningen, så att hunden får bekanta sig med huset och det rum där han eller hon sedan ska vara, med sina nya vänner.

Om allt gått bra så här långt, så går det nu bra att lämna hunden på dagiset. Bäst är om ni har möjlighet att lämna er vovve en halv dag första gången. Återigen för att den ska få vänja sig successivt vid allt detta nya.

011